Hyperaktivita u psov - vzorce správania
Hyperaktívny pes – správanie

Nasledovný zoznam príznakov potenciálnej hyperaktivity u psov som pripravila podľa knihy Hyperaktívny pes od Marie Hense (české vydavateľstvo PLOT).

Správanie psov voči ľuďom

 • Psy často a vytrvalo vyžadujú pozornosť najrôznejšími spôsobmi ako kňučaním, štekaním alebo šťuchaním. Niekedy si osvoja aj iné spôsoby správania, ako napr. ničenie predmetov alebo vyskakovanie na pohovku či kresla, pretože zistia, že sú to úspešné “pútače pozornosti”.
 • Pri vítaní ľudí sa niekedy správajú veľmi divoko: vyskakujú, hryzú do oblečenia, štekajú, kňučia, pobehujú, nedajú sa upokojiť… toto správanie trvá dlhšie ako pár minút.
 • Môžu mať problémy, keď majú zostať osamote.

Správanie psov spôsobené veľkou dráždivosťou

 • Títo psi si doma neustále hľadajú nejakú činnosť, každú chvíľu niečo prebudí ich záujem a zvuky zvonku u nich vyvolávajú pobehovanie alebo štekanie.
 • Niektorí prejavujú akúsi zvýšenú bdelosť: priamo čakajú na sebemenšiu udalosť alebo ju dokonca vyhľadávajú napríklad tým, že sa pozerajú z okna. Niektorí z nich sa zdržujú na miestach, odkiaľ je dobrý rozhľad, v očakávaní dvojnohých alebo štvornohých okoloidúcich alebo iných stimulujúcich podnetov. Pritom tam len tak pokojne neležia v očakávaní ďalšie udalosti, ale sú viditeľne rozrušení.
 • Obzvlášť výrazne reagujú na všetko neznáme (návštevy, cudzie psy, nové predmety …)
 • Na prechádzkach reagujú na najrôznejšie podnety. Chceli sa rozbehnúť za poletujúcim vtákom, ale vtom ich vyľaká hlučný motor auta a potom si hneď zase nájdu nejaký zaujímavý pach … rozhliadajú sa sem a tam, pobehujú, ťahajú na vodítku a sú celkovo rozrušené.
 • Ich túžba po objavovaní je priam nenásytná.
 • Niektorí by najradšej vzali všetko do papule a prípadne to rovno prehltli.
 • Majú sklony k nežiaducemu loveckému správaniu a problémom pri stretávaní (výpady dopredu, štekanie …)
 • V aute reagujú nepokojom a štekaním na živé tvory alebo neobyčajné predmety, okolo ktorých prechádzajú.
Hyperaktivní pes | Knihy o zvieratách
Kúpiť knihu Hyperaktivní pes (Marie Hense)

Nepokoj psa, vytrvalá aktivita

 • Často bývajú nepokojní (pobehujú, skáču cez nábytok, stále by si hrali, hrabú, štekajú).
 • Len ťažko sa upokoja. Upokojiť sa im trvá dlho – a potom dlho nevydržia. Niektorí títo psi málo spia.
 • Ich činnosť niekedy pôsobí unáhlene a nepresne: keď hľadajú maškrtu, robia to rýchlymi pohybmi, ale poriadne sa nepozerajú, vrážajú do nábytku, zakopávajú, niekoľkokrát prebehnú okolo.

Chýbajúce kontrola impulzov, neovládateľné reakcie u psa

 • Ich pohyby sú prudké a rýchle.
 • Neprimerane reagujú na podnety. To platí ako na ich pohybové reakcie, tak i na silné prejavy pocitov: vyzerajú, akoby neobvykle intenzívne prežívali radosť, hravosť, ale aj strach alebo zlosť. V dôsledku toho v nich môžu napríklad prichádzajúce návštevy vyvolať viac než len krátky nepokoj a vítacie správanie, ale aj kňučanie, vyskakovanie, štekanie, chňapanie po rukávoch a podobne.

Psom chýba tolerancia voči frustrácii

 • Títo psi rýchlo podliehajú frustrácii. Príde im napríklad zaťažko počkať na maškrtu, ktorú už ich človek drží v ruke, alebo zostať sedieť v aute, keď už sú otvorené dvere. Aj frustrácia pri učení chôdze na vodítku vyvoláva rastúce rozrušenie: keď pes zatiahne, človek sa zastaví – to psa frustruje, takže začne vzrušene vyskakovať a ťahá na vodítku ešte viac.
 • Keď tieto psy niekto pevne drží, môže to u nich vyvolať usilovný odpor.
  Reagujú na sebemenšie konflikty, ktoré by iní psi pokojne prehliadli (napríklad zakopnutie alebo vykročenie človeka smerom k nim alebo nechcený náznak hrozby od iných psov alebo ľudí). Frustrácie a konflikty u nich vždy hneď vyvolajú aktivitu. Potom môžu prejavovať najrôznejšie správanie vrátane agresivity alebo ničenia predmetov.

Pes má ťažkosti so sústredením a učením

 • Pri výcviku dokážu títo psi len veľmi krátko zamerať pozornosť na jedno miesto. Všetky cvičenia sa podaria len raz alebo dvakrát. Cvičenia na vytrvalosť (napríklad “zostaň”) sa zdajú priamo nemožné.
 • Ich majitelia nemôžu nájsť prostredie, ktoré by bolo tak chudobné na rušivé vplyvy a lákadlá, že by sa javilo ako vhodné miesto pre ich výcvik.
 • Niektorí psi si len ťažko pamätajú, čo sa naučili. Už nasledujúci deň sa zdá, ako by zabudli všetko, čo sa naučili deň predtým.
 • Môže sa však stať, že sa taký pes veľmi silne a vytrvalo sústredí na to, čo ho zaujíma (hrabanie a hľadanie myší, prehľadávanie terénu pri hľadaní hračky a pod.) Takéto nadmerné sústredenie sa potom niekedy dá naopak len ťažko prerušiť.

A na záver…

 • Všetky tieto nežiadúce spôsoby správania vyzerajú nezmeniteľne: napomínanie, korigovanie, pevné držanie ani alternatívne správanie nefunguje alebo pôsobia len prechodne a tresty len vyvolávajú zvýšenú aktivitu.
 • Druh symptómov napovedá príčinu! Niektoré psy vykazujú len niekoľko popísaných znakov, iné viac. To je dôležité znamenie toho, ako dané správanie vzniklo, alebo toho, že pes má určité potreby, ktoré nie sú uspokojované.
 • Aby ste o psovi nazhromaždili čo najviac informácií, je užitočné požiadať o zhodnotenie aj iných ľudí, ktorí s ním prídu do styku, napr. cvičiteľa alebo cvičiteľku…