9.78

Kniha nás povedie proti prúdu Vltavy po jej pravom brehu.

Členenie textu zodpovedá úsekom nábreží medzi Vltavskými mostami. Naša cesta začína na Těšnove pri Hlávkovom moste a potom vedie smerom na západ po nábreží Ludvíka Svobodu a Dvořákovej nábreží.

Rieka sa v tomto úseku stáča na juh a my pokračujeme katastrom Nového a potom Starého Mesta, aby sme sa na Nové Mesto znovu vrátili a naše putovanie ukončili pod Vyšehradskú skalou.

Mohlo by sa zdať, že sa budeme počas našej cesty pozerať len jedným smerom, teda doľava, kde je pravobrežná zástavba na nábrežiach a priľahlých námestiach či okolo parkov.

Ale nie je tomu tak – sú tu predsa tiež mosty, ostrovy a zaujímavé objekty na nich.

Katalógové číslo: 9788074222924 Kategórie: Značiek: , , , , ,

Popis

Prechádzky po Prahe okolo Vltavy a so psom
Prechádzky po Prahe okolo Vltavy a so psom